Resultaten voor extensief groendak detail

extensief groendak detail
Hoe leg ik een groendak aan?
Een intensief groendak is een volwaardige tuin. Daarin leg je struiken, vaste planten, een moestuin of kleine vijver aan. De basis van elk groendak is de substraatlaag: vulkanische korrels puimsteen, kleikorrels en lavakorrels gemengd met potgrond op basis van naaldhoutschorscompost, meststof, sporenelementen en magnesiumkalk. De dikte van deze laag hangt af van het type groendak.: Extensief groendak van mos en sedumsoorten: 2 tot 3 cm.
gd-energy.be
Details van een groendak - Groendaktotaal.
Het woord detail is misschien wat misleidend. Bij dit woord wordt meestal gedacht aan een kleinigheidje. Maar bij het ontwerp van een gebouw of tuin zoals een groendak verwijst het begrip 'detail' naar de term 'uitvoeringsdetaillering. En dat woord betekent zoveel als de vormgeving of maatvoering van het ontwerp op onderdelen. Denk hierbij aan de kenmerken of bijzonderheden die uw groendak net even iets anders maken dan die van de buren. Bijvoorbeeld omdat uw dak wat schuiner is of wat meer of juist minder gewicht aan kan. Met die 'details' moet u in het ontwerp van uw groendak rekening houden om dat ontwerp uitvoerbaar te maken. Deze twee voorbeelden hellingsgraad en draagvermogen van het dak zijn niet toevallig gekozen. Dit zijn de twee eerste en belangrijkste details waarmee u in het ontwerp van uw groendak rekening moet houden. Belangrijkste uitvoeringsdetails: hellingsgraad en draagvermogen. De exacte opbouw en samenstelling van uw groendak moet u nauw afstemmen op de hellingsgraad en het draagvermogen van de onderliggende dakconstructie van uw huis of schuur ofwel uw onderdak. We zoomen daar in dit artikel verder op in. Hierbij gaan we ervan uit dat u voor een extensief groendak in de vorm van een sedumdak kiest.
GROENDAK ONDERHOUD TIPS en TRUCS lees je hier!
U kunt deze nematoden bestellen entoepassen vanaf half april. Het gehavende groendak zal deels weervanzelf herstellen. De sedumplantjes die los liggen, kunnenmakkelijk opnieuw wortels maken. Het strooien van een organischevoeding helpt hier een handje bij. Grote kale plekken kunt uopnieuw bedekken met een stuk sedummat, plugjes of door in tezaaien. Een keer water geven tijdens droge periodes in het voorjaarbespoedigt het herstel. Vaak heeft dit een achterliggend probleem zoals veel schaduw stilstaan, water op het dak of te weinig of te veel meststof.Meestal is het op te lossen door op de kale plekken 0,5, cmmoestuinpotgrond Welkoop/Intratuin te strooien. Daarna het dakbemesten met 50 gram/m2 Groenedaken.net meststof en goed watergeven. Na verloop van tijd groeit de Sedum weer flink en kunt u delanggerekte Sedums afknippen en in de kale stukken drukken, ditgroeit vanzelf weer door!
Subsidie groendak - Stad Oostende.
Milieu, klimaat, natuur en dieren. U kunt een subsidie krijgen voor de aanleg van een intensief of extensief groendak. De subsidie bedraagt 31 euro per vierkante meter groendak. Vraag een groendak online aan.: Groendak - aanvraag subsidie. 25,1, Kb pdf.
Groendaken - RESITRIX.
De afgelopen jaren zien we dat groendaken steeds vaker worden toegepast. Zowel in stedelijke gebieden als bij particulieren, bedrijfspanden, overheids- en semi-overheid gebouwen en gebouwen bestemd voor de publieke ruimte. Overal blijken groendaken een meerwaarde te zijn voor gebouwen, gebruikers ervan en de omgeving. Groendaken hebben naast een esthetische waarde ook een functionele waarde. Zo compenseert een groendak het gebrek aan groen in de stad en verbetert het de biodiversiteit. Tevens draagt het bij aan opvang van regenwater en heeft het een isolerende en luchtzuiverende werking. Het spreekt voor zich dat een belangrijk onderdeel van een groendak de waterkerende laag is. RESITRIX levert met haar EPDM dakbaan RESITRIX SK W Full Bond een wortelwerende dakbaan die bij uitstek geschikt is onder zowel een intensief als extensief groendak. Een groendak met RESITRIX SK W. RESITRIX EPDM dakbedekking staat bekend vanwege haar duurzame karakter.
Groen dak - Wikipedia.
De begroeiing bestaat uit een klein soort vetplant in verschillende kleuren die gecombineerd kan worden met mos. Sedumdaken kunnen in principe licht uitgevoerd worden; een substraatlaag van 3cm kan voldoende zijn. Groendaktegels bewerken brontekst bewerken. De groendaktegels bestaan uit gerecycled kunststof tegels die gevuld zijn met de opbouw voor een groen dak. De begroeiing bestaat uit verschillende soorten sedum. De groendaktegels zijn voor minimaal 95 begroeid als ze worden geleverd. De groendaktegels zijn er in verschillende afmetingen en gewichten. Kruidendak bewerken brontekst bewerken. Verschillende combinaties van grassen en kruiden, vaak met een basis van sedum. De natuurlijke bedekking is relatief licht van gewicht, al naargelang de samenstelling. Grasdak bewerken brontekst bewerken. Een grasdak vereist een voedingslaag van minimaal 12cm bij een plat dak en minimaal 15cm bij een hellend dak. Deze belasting maakt een sterkere dakconstructie noodzakelijk. Grasdaken en gazondaken zijn twee verschillende typeringen, ook al hebben ze soms dezelfde begroeiing. Een grasdak is bedoeld als een natuurlijke bedekking van het dak, terwijl een gazondak bedoeld is als gazon waar men op kan recreëren. Vanwege de betredingsfunctie van een gazondak is een speciale dakbegroeiingsconstructie noodzakelijk en wordt gazondak gerekend tot de intensieve groendaken.
Workshop 'Aansluitingsdetails' van platte daken - WTCB/TV244 in de praktijk De Vijfde Gevel. B2Build Kenniscentrum voor de bouw.
Robert De Lathouwer, dankzij praktijkvoorbeelden en rake anekdotes, de talrijk aanwezigen te boeien. De koffiepauze gaf de deelnemers de mogelijkheid om met de 10 partners van de Vijfde gevel te overleggen over de open vragen die Prof. De Lathouwer had geformuleerd. Tijdens de daaropvolgende interactieve sessie beantwoordden de partners, elk volgens hun specifieke expertise, onder meer volgende vragen.: wat is het belang van dakdichting en isolatie? wat zijn de vereisten voor een intensief en extensief groendak?
Groendak als uitbreiding van de personal space.
Gering gewicht en snelle plaatsing. De grootste voorwaarde voor een groendak is dat de dakconstructie sterk genoeg moet zijn om het gewicht te dragen. Groendaken zijn mogelijk op zowel platte als hellende daken met een hellingsgraad tot maximum 30 graden. Bij een extensief groendak ligt het totale gewicht tussen de 45 à 55 kg/m.
Daktuin Terras Groenbedrijf Van Vlierden.
Opbouw van een groendak. Een daktuin bestaat uit een complex samenspel van verschillende lagen, conform Technische Voorlichting 229 van het WTCB. Een voldoende krachtige draagvloer Het dak krijgt al snel een belasting van 110kg/m te verwerken bij een extensieve daktuin waarvan het substraat verzadigd is met water. Bij extensieve daktuinen kan dit gewicht oplopen tot 500 à 1.000kg/m. Er bestaan ook lichtgewicht groendaken vanaf 50kg/m. Isolatie De isolatiepanelen dienen drukvast te zijn. Waterdichting Voor de plaatsing van het groendak voeren we een dichtheidstest uit. Dakbedekking Het materiaal moet wortelwerend zijn volgens de FLL-normering. Drainagemateriaal Groenbedrijf Van Vlierden gebruikt hoogkwalitatief drainagemateriaal. Het verzekert een jarenlange vlotte afvoer van overtollig regenwater. Filterlaag Het filterdoek voorkomt verstoppingen van het drainagemateriaal. Substraat Groenbedrijf Van Vlierden werkt met vulkanisch substraatmateriaal, FLL-gekeurd. Beplanting en aanleg Afhankelijk van het type daktuin. Nieuwbouw en renovatie. Of het nu gaat om nieuwbouw of een renovatieproject, voor elk dak bestaat er een gepaste daktuinoplossing. Groenbedrijf Van Vlierden transformeert je dak in een heerlijke oase van groen.

Contacteer ons