Resultaten voor extensief groen dak

extensief groen dak
Wij leggen uw extensief of intensief groendak aan!
We weten dat er meerdere soorten dakbegroeiing zijn, waarbij men verschil maakt tussen intensief en extensief. Bij een intensief groendak gaat het vooral om een combinatie van beplanting, een terras en paden. Bij een extensief groen dak moet u denken aan alleen dakbegroeiing. Als u een keuze heeft gemaakt tussen intensief en extensief, is het aan u om de soort begroeiing te kiezen voor op uw groen dak. Denk aan een sedumdak, met alleen vetplanten, een grasdak met gras of een daktuin, met bloemen, planten en gras. Het hangt van uw voorkeuren af wat voor begroeiing er geplaatst wordt op uw groendak. Het aanleggen van een groendak of sedumdak laat u aan een specialist over. In overleg met de vakman maakt u een keuze voor een intensief of een extensief groendak, waarna hij aan het werk gaat met het aanleggen van uw extensief grasdak, sedumdak of intensief groen dak. Als u kiest voor extensief, is het vaak mogelijk om deze zelf aan te leggen. Bij daken die extensief zijn wordt namelijk alleen het groen geplaatst. Bij een intensieve variant hangt het af van de wensen die u heeft of u dit zelf uit kan voeren.
gd-energy.be
Groendak Vlaanderen.be.
Sommige gemeenten geven een subsidie voor de aanleg van een groendak. De voorwaarden kunnen verschillen van gemeente tot gemeente. Met de online premiezoeker opent in nieuw venster kunt u nagaan of uw gemeente zo'n' subsidie geeft u vindt groendak onder de rubriek 'plaatsen, verbeteren of vervangen van '' dak. Vraag bij de gemeente ook na of u voor het groendak een bouwvergunning nodig hebt. Een groendak komt ook in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie, maar dan enkel de draagstructuur en de waterdichte bedekking. ZOEKEN OP VLAANDEREN.BE.
Groen dak - Wikipedia.
De groendaktegels zijn ideaal om een groen dak te realiseren op een bestaand dak. Een groen dak kan alleen geplaatst worden op een goed afwaterend en waterdicht dak. Is het dak niet wortelwerend bijvoorbeeld van bitumen dan is het aan te bevelen om eerst een wortelwerende laag aan te brengen. Ter bescherming van de dakbedekking is het aan te raden om een beschermlaag onder de groendaktegels te gebruiken. Verschillende systemen kennen verschillende samenstellingen van materialen, waarbij soms verschillende functies in één fysieke laag worden samengevoegd. Dit is het verschil tussen functionele en fysieke lagen. Extensief groendak bewerken brontekst bewerken. Sedumdak op De Halve Wereld Amsterdam. Verzamelnaam voor sedum-, mos-, gras- en kruidendaken. De dikte van de groendak-opbouw bedraagt hierbij maximaal 15cm en de hoogte van de begroeiing maximaal 50cm.
Intensief en extensief groendak Habitos.be. Habitos logo.
Terwijl de ander louter uit begroeiing bestaat extensief groendak. Beiden groendaken hebben andere vereisten. Groenbedrijf Van Vlierden Pinterest. Een intensieve daktuin is een combinatietuin waarin er beloopbare zones - zoals terrassen en paden - en groenzones gecombineerd worden. Alle combinaties zijn mogelijk. Ja, zelfs een zwembad. Vraagt extra draagstructuur. Op de drainagelaag wordt een waterbufferreservoir geplaatst. Dit zijn panelen - op basis van mineralen of polystyreen - met een kanaalstructuur die het water vasthouden. Ook kan er in de grondaanvulling een polymeergel worden verwerkt die eveneens als waterbuffer kan dienen. De dikte van de substraatlaag wordt aangepast in functie van de beplanting. Op daktuinen worden planten en struiken met een horizontale wortelgroei gebruikt. Grotere bomen en struiken dienen verankerd te worden. De extensieve tuin is niet bedoeld om te bewandelen, maar biedt louter een begroeiing. Bij een extensieve daktuin wordt een substraatlaag aan van 8 tot 15 cm aangebracht. De aanplanting gebeurt met onderhoudsarme sedumplanten, lage grassen en/of vaste planten. Belangrijk voor de afwatering is dat de ondergrond in helling ligt, zodat er geen waterstagnatie kan ontstaan.
Groendaken - RESITRIX.
Groendaken kunnen door absorptie en waterverdamping het energieoverschot afbouwen en het stadsklimaat draaglijker maken. Het groen op groendaken kan de luchtkwaliteit duurzaam verbeteren. De begroeiing op het dak is in staat om vele verontreinigende deeltjes uit de lucht te filteren. Veel steden en gemeenten bieden op verschillende manieren ondersteuning voor groendaken. De initiatieven variëren van aantrekkelijke financiële subsidies tot erkenning als ecologische compensatie, tot het vastleggen van eisen voor groendaken bij bouwplannen. Daarnaast kan met een groendak de energiebalans van het gebouw duurzaam worden verbeterd. Vandaag de dag zijn er verschillende groendaksystemen mogelijk. Deze systemen hebben een bekende thermische weerstand en kunnen dus in de bouwtechnische berekening worden meegenomen om te voldoen aan de eisen voor energie-efficiënt bouwen. Groendaken voldoen aan de belangrijkste eisen voor verantwoord en duurzaam bouwen: De duurzame koppeling van ecologie en economie. Verbetering van de U-waarde. Creëren van nieuwe groene ruimtes. Nieuwe ruimte voor flora en fauna. Nieuwe rustzones en ontspanningsmogelijkheden. Compensatie voor de gevolgen van intensieve stedelijke ontwikkeling. Behoud van regenwater waardoor het riool en de zuiveringsinstallaties worden ontlast. Binding van stof en schadelijke stoffen. Verbetering van het stadsklimaat. Verschillende soorten groendaken.
Wat is een extensief groendak? - Sempergreen.
Plaats direct uw order. Offerteaanvraag groene gevel. Offerteaanvraag groene bodem. - choose your language -. North America us. Latin America co. Je bent nu hier: Sempergreen Oplossingen Groene daken FAQ's' groendak Wat is een extensief groendak? Wat is een extensief groendak? Onder een extensief groendak scharen we groendaken met vegetaties die zichzelf grotendeels in stand kunnen houden en zich verder ontwikkelen zonder al te veel onderhoud. Verschil extensieve en intensieve groendaken. Wat is nu het verschil tussen een extensief en intensief groendaken? Deze daken onderscheiden zich van elkaar in de dikte van de opbouwlaag, het gewicht van de opbouw en de mate van onderhoud die nodig is voor de planten. Grofweg hebben extensieve groendaken een opbouwdikte tussen de 4 en 17 cm en een gewicht tussen 45 en 220 kg/m2. Een groendak met een lichtgewicht oplossing van 45 kg/m2 bestaat alleen uit Sedumvegetatie terwijl de vegetatie van een groendak met een gewicht van 220 kg/m2 is samengesteld uit een combinatie van Sedums, grassen, kruiden of waardplanten. Een intensief dak kun je vergelijken met een normale tuin.
soorten groendaken groendak-antwerpen.be.
Extensief- en intensief zijn benamingen die in de bouwwereld gebruikt worden voor de soorten groendaken. Ze maken een verschil in gewichtsklasse wat belangrijk is voor het dak. Een extensief groendak weegt maximaal 110 kg/m en mag zonder bouwvergunning op elk correct gedimensioneerd dak aangelegd worden. Een intensief groendak weegt meer dan 200 kg/m, hierop moet de dakconstructie voorzien zijn en is er steeds een vergunning nodig. Omdat de beplanting de dikte en het gewicht van de voedingsbodem bepalen bestaat ereen waaier aan mogelijkheden en soorten groendaken, hier enkele voorbeelden.
Groendak - daktuin - Fihuma - Construction.
Waarom een extensief groendak? Een extensieve daktuin op uw plat dak combineert talrijke voordelen.: Isoleert zowel in de zomer warmte, als in de winter koude. Bescherming van uw plat dak tegen uv-stralen. Drainage en vertraagde afvoer van regenwater. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan voor de aanleg van een extensieve daktuin. De Vlaamse Overheid kent ook subsidies toe voor het aanleggen van duurzame groendaken. Het subsidiëren van groendaken in Vlaanderen is afhankelijk van gemeente tot gemeente.
Extensief groendak - Groendaktotaal.
De dikte en de hoeveelheid opgenomen vocht bepalen het gewicht van een sedumdak. Per centimeter laagdikte weegt een sedumdak ongeveer 13 tot 15 kilogram per vierkante meter. Dat is het gewicht van de substraatlaag en de beplanting samen. Om het gewicht van drie soorten extensieve groendaken in te schatten kunt u de volgende vuistregels hanteren.: groendak met sedummatten: 70 kilogram per m2. groendak met sedumcassettes: 70 kilogram per m2. groendak met een mix van sedum, gras en kruiden: 80 m2. Deze vuistregels gelden voor een met regenwater verzadigde vegetatielaag, dus inclusief het gewicht van het opgenomen vocht. Kosten van een extensief groendak. De aanlegkosten van een sedumdak bedragen ongeveer €60 per vierkante meter. Met een sedumdak van Groendaktotaal heeft u aan de planten zelf nauwelijks werk en daarmee bespaart u zowel op de aanleg- als onderhoudskosten. Onze sedummatten zijn op het moment van plaatsing op uw dak al voor 90 dichtgegroeid. De mat blijft mooi compact; de sedumplanten groeien gelijkmatig met elkaar op en bereiken daarbij maar een beperkte hoogte. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een sedumdak op uw huis? Neem contact op met Groendaktotaal voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Contacteer ons